Home > Most often Downloaded/Read
Rank Papers Downloads
1
Pipeline integrity prediction method based on big data and neutral network

HAN Xiaoming, MIAO Hui

2016 预出版期 [1-5][Abstract](1365)[pdf 4303KB](139680)
139680
2

Big data management framework and its application in long-distance oil/gas pipeline


WANG Weibin


2015 03 [229-232][Abstract](5853)[pdf 1255KB](133577)
133577
3 Research on the Strategic Petroleum Reserves of China
ZHU Yingchao1, ZHANG Zaixu1
2007年9期 [8-12][Abstract](2348)[pdf 1595KB](83687)
83687
4

Progress in technique research on modern field coating for weld joint of oil and gas pipelines


TAO Zhigang1, WANG Long2, ZHAO Jianguo3


2014 07 [692-695,700][Abstract](5874)[pdf 1940KB](58987)
58987
5

Prevention of dangerous chemicals in pipeline from leaking into municipal underground pipe culvert space


SHI Hang1, WU Dongxu2, MA Jiguo2


2014 11 [1187-1192][Abstract](5325)[pdf 1342KB](20730)
20730
6

Thinking and exploration on the safety management of oil/gas pipeline


YAO Wei


2014 11 [1145-1151][Abstract](5627)[pdf 1581KB](17091)[ HTML ]
17091
7

Strategic discussion on construction and operation of oil and gas pipelines in China


LIU Wenchao, SUN Renjin


2015 02 [139-144][Abstract](4522)[pdf 1567KB](13850)
13850
8

Safety monitoring approach of long-distance pipelines crossing tunnels


SHI Ning1, BAI Luyao1, MA Yunbin1, LI Liangliang1, XU Tao2, GENG Lin3


2015 04 [377-382][Abstract](4320)[pdf 2181KB](12791)
12791
9

Construction difficulties and technical innovation of the Myanmar-China Oil and Gas Pipeline


WANG Xuejun1, CHEN Yijing2, YU Zhifeng1, SANG Guangshi1, HE Shaojun1


2014 10 [1039-1046][Abstract](4739)[pdf 3542KB](12215)
12215
10

To implement the pipeline integrity management by learning from Huangdao accident


ZHANG Hong1,2


2014 11 [1171-1173][Abstract](4508)[pdf 1076KB](12071)
12071
11 Statistics of Extreme Value to Analyse the Maximum Depth of Corrosion Pit and Software Development
LUO Wenhua1, ZHOU Xiang1
2007年8期 [34-38][Abstract](947)[pdf 1783KB](11270)
11270
12

Structural design and plugging capacity of globular double-plugging plug in 1 016 mm pipeline


ZHANG Hang1, ZHANG Shimin1, ZHANG Ce2, WANG Yan1, XIONG Minghao1


2014 10 [1108-1112][Abstract](4377)[pdf 2718KB](11088)
11088
13

Design and construction of 20×104 m3 LNG storage tank


DING Yi1, LIU Xiao1, HOU Zhiqiang1, HAN Meng2, LIU Peifeng2, HUANG Xin1, CHEN Ziyi1, BI Jianwei1


2014 10 [1122-1125][Abstract](4506)[pdf 1797KB](10606)
10606
14

Fatigue crack growth and life prediction of steel cylinder with crack defects


ZHANG Bojun, YE Cheng, ZHANG Zhongzheng, ZHI Youran, SONG Qianfu


2014 10 [1061-1065][Abstract](4520)[pdf 2391KB](10557)
10557
15 Design and construction of drainage, drying and inerting technology of Liwan 3-1 Subsea Pipeline
GE Yanchao, XU Xiaohua, YANG Peng, ZHANG Yanfu, LIU Tao, WANG Yonghong
2014 10 [1140-1144][Abstract](4403)[pdf 2234KB](9905)
9905
16

Prevention of geological disasters induced by long-distance pipeline construction-Taking the Myanmar-China Oil and Gas Pipeline (in Yunnan) as an example


MU Shuhuai, WANG Tengfei, HUO Jinhong, CHEN Xuejian, JIANG Conggang, TANG Peilian, LIU Jiaxiang, FENG Liang


2014 10 [1047-1051][Abstract](4469)[pdf 4043KB](9814)
9814
17

Distribution law of oil and gas in the primary/secondary sealed space and influencing factors


ZHU Baikang1, DING Bo2


2014 10 [1095-1099,1139][Abstract](4481)[pdf 2905KB](9682)
9682
18

A simulation analysis of crack growth for X80 and X100 pipeline steels


GUO Lei1, JIANG Shan1, PENG Changfei1, CAO Xiong1, XIA Xin2


2014 10 [1066-1070][Abstract](6052)[pdf 10097KB](9677)
9677
19

Construction of strategic petroleum reserve system:international experiences and China's strategy


JU Keyi, LI Yinya


2015 11 [1147-1153][Abstract](4105)[pdf 1380KB](9197)
9197
20

Piping design characteristics of oilfield ground construction engineering in Iran


TANG Junjie1, LUO Cun2, ZHAO Gongqi1, LIU Zhuohui1


2014 10 [1126-1129][Abstract](4393)[pdf 1749KB](9160)
9160
21

Construction and improvement of SCADA system in long-distance gas pipeline


LIANG Xianhua


2014 10 [1113-1116][Abstract](4547)[pdf 1336KB](6696)
6696
22

Statistical analysis of leakage accidents of submarine pipeline


FANG Na, CHEN Guoming, ZHU Hongwei, MENG Huixing


2014 01 [99-103][Abstract](4804)[pdf 1684KB](6346)
6346
23

Analysis of the US legislative process for oil/gas pipeline safety


SHUAI Jian, ZHANG Sihong


2014 11 [1174-1179,1186][Abstract](4425)[pdf 1391KB](6340)
6340
24

Upgrading of pipeline regions and control of public security risks


DONG Shaohua, WANG Dongying, FEI Fan, AN Yu, DONG Qinlong, ZHOU Yongtao


2014 11 [1164-1170][Abstract](4688)[pdf 2348KB](6315)
6315
25

Design and review focuses of geologic disaster treatment along oil and gas pipeline


SHEN Maoding1, WANG Feng1, XU Wenyi2, ZHAO Qinglei1


2014 10 [1052-1054][Abstract](4509)[pdf 1137KB](6143)
6143
26

Recognitions and discussion of pipeline baseline detection


FENG Qingshan1, JIA Guangming1, HE Miao2, MIAO Hui3


2014 11 [1159-1163,1170][Abstract](4608)[pdf 1268KB](5707)
5707
27

Shape design for underground salt cavern gas storage based on the iso-stress axial ratio theory


LYU Cheng


2014 10 [1076-1080][Abstract](4510)[pdf 2391KB](5583)
5583
28

Comparison of the correlations of natural gas hydrate formation conditions


TU Duoyun1,2, DONG Yong1, DENG Daoming2, GONG Jing2


2014 10 [1071-1075][Abstract](4513)[pdf 1450KB](5091)
5091
29 The design of fire extinguishment system for large-scale oil tankfarm
Dong Linlin
2011 No.11 [864-866][Abstract](1358)[pdf 1403KB](4976)
4976
30

Development and application of Chinese standards for non-metallic pipes in oilfields


QI Guoquan1, LI Helin1, LI Xunji2, QI Dongtao1, WEI Bin1, LI Houbu1, LI Xianming2


2014 10 [1029-1033][Abstract](4914)[pdf 1325KB](4877)[ HTML ]
4877
31

Improvement of the light crude W/O emulsion viscosity model and verification


WANG Yating1, LI Yuxing1, WANG Haiyan2, SONG Chengyi3, MENG Lan3


2014 10 [1081-1086][Abstract](4709)[pdf 2381KB](4724)
4724
32

Influence of applied potential on stress corrosion cracking behavior of X80 pipeline steel in near-neutral pH soil environments


ZHAO Xinwei1, ZHANG Guangli1, ZHANG Liang1, LUO Jinheng1, YU Mei2


2014 11 [1152-1158][Abstract](4564)[pdf 6066KB](4502)
4502
33

Warning logic of ice blockage with SCADA for West-to-East Gas Pipeline


FAN Xuping, LEI Yu, WANG Yinna, YU Hao, SUN Yeqiu


2014 10 [1091-1094][Abstract](4584)[pdf 1562KB](3218)
3218
34

Oil/gas pipeline maintenance and emergency repair method and its progress


ZHANG Shimin1, MEI Xutao1, WANG Guochao2, LI Hengtao1, WANG Hongsheng2


2014 11 [1180-1186][Abstract](4669)[pdf 3216KB](3022)
3022
35

Evaluation of the corrosion of sodium sulfate contaminated soil on Q235 steel


HAN Pengju, QI Yuanyuan, ZHANG Wenbo, HE Bin


2014 10 [1100-1104][Abstract](4176)[pdf 2909KB](2893)
2893
36

Synergistic effect of hydrate inhibitor for gas condensate reservoir


ZHANG Jihong1,2, WU Liguo2, ZHANG Zhe2, HE Jianbin2, ZHANG Feng2, CHEN Zhaolu2


2014 10 [1087-1090][Abstract](8135)[pdf 1568KB](2686)
2686
37

Statistical analysis of test results of external coating for Rizhao-Dongming Oil Pipeline


REN Zengjun


2014 10 [1105-1107][Abstract](4426)[pdf 1657KB](2615)
2615
38

Earthquake monitoring system for the Myanmar-China Oil and Gas Pipeline


WANG Qi1, ZHANG Wenfeng1, WANG Lin2, CHEN Long1


2014 10 [1055-1057,1080][Abstract](4458)
2518
39

Quality control of reinforced thermoplastic pipe in site construction


DONG Yunbin, ZHANG Hengqun, HOU Shuangying


2014 10 [1135-1139][Abstract](4278)[pdf 2302KB](2438)
2438
40

Trail-produce method of precision cold drawing gas cylinder tube of tube trailer


SHUAI Bo, LIAN Yong


2014 10 [1130-1134][Abstract](4322)[pdf 4293KB](2419)
2419
41

A new method of pressure testing segmentation for oil pipeline in mountainous areas


ZHOU Lifei, LI Baohua, WANG Qi, CHEN Long


2014 10 [1058-1060][Abstract](4399)[pdf 1458KB](2263)
2263
42

Overall design of Lantsang bridge and tunnel crossing project for the Myanmar-China Oil and Gas Pipeline


SHI Hang, ZENG Zhihua, ZUO Leibin


2014 10 [1034-1038][Abstract](4508)[pdf 3101KB](2235)
2235
43 New progress in relevant technology research of oil & gas storage and transportation in China

Guan Zhongyuan

2012 01 [1-7][Abstract](8204)[pdf 1219KB](2154)
2154
44 Technical status of long-distance pipeline SCADA system standards worldwide
Guo Xiaoying,Lu Yanbin,Zheng Juan
2011 No.02 [156-159][Abstract](2238)[pdf 650KB](2151)[ HTML ]
2151
45 Development and characteristics of Central Asian Natural Gas Pipelines
Dang Xuebo, Li Huaiyin
2013 07 [692-697][Abstract](4383)[pdf 1597KB](2011)
2011
46

Effect of cavity displacement of salt cavern gas storage on brine displacing concentration and cavity form


WANG Wenquan, YANG Haijun, LIU Jiqin, QI Deshan, ZHANG Xinyue, HU Zhipeng, FU Yaping


2015 02 [175-179][Abstract](4372)[pdf 2259KB](2006)
2006
47 Compressor unit and its application and development in inland nature gas pipelines
Xu Tiejun
2011 No.05 [321-326][Abstract](3606)[pdf 842KB](1978)[ HTML ]
1978
48

Design and test of skid-mounted gas gathering station in Sulige Gasfield


CHENG Shidong1,2, ZHANG Chuntao1,2, MU Qianyi1,2, ZHANG Bin1,2


2014 10 [1117-1121][Abstract](4458)[pdf 2374KB](1785)
1785
49 Calculation Method for Tank Volume of Long-distance Oil Product Pipelines
Wu Yong
2010年5期 [324-326][Abstract](583)[pdf 514KB](1754)
1754
50

Key technologies in the assembly process of LNG unloading arm


CHEN Guoxia, JIN Youshun


2015 08 [874-878][Abstract](4201)[pdf 1605KB](1633)
1633