Brief
  
  "Oil and Gas Storage and Transportation," founded in 1977, integrated science and technology magazine, public offering. National unified publication number: CN 13-1093/TE, International Serial Number: ISSN 1000-8241, domestic Youfadaihao :18-89. "Oil and Gas Storage and Transportation" is approved by the National Science and Technology Commission and the Press and Publications Administration was founded by the director of China National Petroleum Corporation, PetroChina s state pipeline company sponsored the Chinese core journals, is the only oil and gas storage and transportation special report disciplines authoritative scientific research and technical information technology journals.
2019年08期 [0-0] [Abstract]
2019年08期 [1-4] [Abstract]

ZHANG Zongjie, SUN Qijing, XIONG Changzheng, XIANG Zhongchao, HUI Haijun

2019年08期 [1-4] [Abstract] [PDF:3965KB]

LI Wei, DAN Yong, WU Wei, WANG Ke, ZHAO Hengrui, WANG Litao

2019年08期 [1-5] [Abstract] [PDF:5711KB]

HU Qunfang, SUN Tong, WANG Fei, NING Chaolie, ZHANG Lubing

2019年08期 [1-8] [Abstract] [PDF:6299KB]
ZHOU Ning1, CHEN Li1,2, LYU Xiaofei1, LI Xue1, HUANG Weiqiu1, ZHAO Huijun1, LIU Xuanya3
2019年08期 [841-848] [Abstract]
HAN Xiao, LIU Shu, WAN Qingcui, CHEN Lingling, ZHANG Zhenghui, LI Bo
2019年08期 [849-855] [Abstract]
YANG Zhaoming1, CHEN Jianlei2, HE Limin1, HAN Yunrui1, LUO Xiaoming1, LYU Yuling1
2019年08期 [856-862] [Abstract]
CHENG Yuanpeng1,2, BAI Yu1, ZHENG Dukui1, LI Zili2
2019年08期 [863-869] [Abstract]
LIU Jining1, DONG Shaohua2, ZHANG Jing1, DONG Jingbo3, CHEN Yinuo2
2019年08期 [870-876] [Abstract]
LIU Yang1, ZHUGE Xianglong1,2, WANG Zhihua1, ZHANG Lei3
2019年08期 [877-884] [Abstract]
YU Zhixin1, LI Jie2, CHENG Xinxin1, DAI Fuguang3, LI Shaosong1
2019年08期 [885-891918] [Abstract]
CHEN Haihong1,2, ZUO Lili2, WANG Dapeng3, SONG Baoqiang3, WANG Li2, WU Changchun2, LI Qingping1
2019年08期 [892-898] [Abstract]
LI Wenchao, HOU Lei, CHEN Xuejiao, LI Shiyao
2019年08期 [899-903] [Abstract]
WEN Kai1, XIA Zijie1, LIU Jing2, HUANG Xiaoyin2, WANG Han3, GONG Jing1
2019年08期 [904-910] [Abstract]
LI Shiyao1, LI Zhenlin1, WANG Ying2, CHEN Jianhong3
2019年08期 [911-918] [Abstract]